Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie

ul. Rajgrodzka 1
16-300 Augustów
woj. podlaskie

telefon  (087) 643-28-55
faks  (087) 643-28-55
e-mail:  admin@sp2aug.pl

Godziny pracy:
715 - 1515

Lista aktualności

 • PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH

  2005-11-21 00:00:00

  DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. ZYGMUNTA AUGUSTA W AUGUSTOWIE
  UL. RAJGRODZKA 1 tel. 643 28 55.

  OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH.

  Chętni do przetargu mogą uzyskać informacje w sekretariacie szkoły.

  Uprawniony do bezpośredniego kontaktowania się z oferentem jest Marek Sznejder tel. 643 28 55.

  Oferty należy kierować do dnia 06.12.2005r. godz.. 12.00 w siedzibie prowadzącego.
  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego (sekretariat).

  PUBLICZNE OTWARCIE OFERT NASTĄPI W DNIU 06.12.2005r. GODZ. 12.30.


  AUGUSTÓW, 21.11.2005r.

  Przetarg został rozstrzygnięty dn. 06.12.2005r. o godz. 12.30. Podczas posiedzenia komisji przetargowej ogłoszono wynik w siedzibie zamawiającego - wygrało PHU "POLMOP" Serwis.

 • Informacja z dnia 15.06.2005 roku

  2005-06-27 00:00:00

  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie ogłasza, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
  wykonanie robót remontowych pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej nr 2 wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy:
  FIRMA BUDOWLANA "DARDOM"
  Dariusz Żakiewicz
  16-300 Augustów, ul. Prądzyńskiego 30

 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości nieprzekraczającej 60 000 euro

  2005-05-31 00:00:00

  1) Zamawiający:
      Szkoła Podstawowa nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie
      16-300 Augustów, woj. podlaskie
      ul. Rajgrodzka 1
      tel./fax: 087 643 28 55


  2) Ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia publicznego:
      Prace remontowe pomieszczeń sanitarnych w budynku szkoły
      Miejsce realizacji zamówienia:
      Szkoła Podstawowa nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie
      Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

  3) Termin realizacji zamówienia:
      Do 25 sierpnia 2005r.

  4) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

  5) Specyfikację zamówienia można odebrać osobiście w sekretariacie szkoły w godzinach od 7.30 do 15.00.

  6) W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 i spełniający warunki zawarte
      w art. 22 ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz warunki dodatkowe określone w specyfikacji.

  7) Miejsce składania ofert:
      Sekretariat Szkoły Podstawowej nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie
      Termin składania:
      Do dnia 15.06.2005r. do godziny 12.00

  8) Termin i miejsce otwarcia ofert:
      Data: 15.06.2005r. o godzinie 12.15
      Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie

 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości nieprzekraczającej 60 000 euro

  2005-05-31 00:00:00

  1) Zamawiający:
      Szkoła Podstawowa nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie
      16-300 Augustów, woj. podlaskie
      ul. Rajgrodzka 1
      tel./fax: 087 643 28 55


  2) Ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia publicznego:
      Prace remontowe pomieszczeń sanitarnych w budynku szkoły
      Miejsce realizacji zamówienia:
      Szkoła Podstawowa nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie
      Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

  3) Termin realizacji zamówienia:
      Do 25 sierpnia 2005r.

  4) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

  5) Specyfikację zamówienia można odebrać osobiście w sekretariacie szkoły w godzinach od 7.30 do 15.00.

  6) W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 i spełniający warunki zawarte
      w art. 22 ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz warunki dodatkowe określone w specyfikacji.

  7) Miejsce składania ofert:
      Sekretariat Szkoły Podstawowej nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie
      Termin składania:
      Do dnia 15.06.2005r. do godziny 12.00

  8) Termin i miejsce otwarcia ofert:
      Data: 15.06.2005r. o godzinie 12.15
      Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie

 • PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH

  2004-11-24 00:00:00

  DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. ZYGMUNTA AUGUSTA
  W AUGUSTOWIE, UL. RAJGRODZKA 1, TEL. 643-28-55

  OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZĄTANIE
  POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH

  Chętni do przetargu mogą uzyskać informacje w sekretariacie szkoły.
  Uprawniony do bezpośredniego kontaktowania się z oferentem jest
  MAREK SZNEJDER tel. 643-28-55.
  Oferty należy kierować do dnia 09.12.2004 r. godz. 10.00 w siedzibie prowadzącego.
  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego (sekretariat).

  PUBLICZNE OTWARCIE OFERT NASTĄPI W DNIU 09.12.2004 R. GODZ. 10.30

  Augustów, 24.11.2004

  Przetarg został rozstrzygnięty dn. 09.12.2004r. o godz. 10.30.
  Podczas posiedzenia komisji przetargowej ogłoszono wynik w siedzibie zamawiającego
  - wygrało PHU "POLMOP" Serwis.

Metryka strony

Udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Zygmunta Augusta

Wytwarzający/odpowiadający: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Zygmunta Augusta

Data wytworzenia: 2017-01-09

Wprowadzający: Marzenna Czerwińska

Data modyfikacji: 2021-06-11

Opublikował: Marzenna Czerwińska

Data publikacji: 2017-01-09