Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości nieprzekraczającej 60 000 euro

1) Zamawiający:
    Szkoła Podstawowa nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie
    16-300 Augustów, woj. podlaskie
    ul. Rajgrodzka 1
    tel./fax: 087 643 28 55


2) Ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia publicznego:
    Prace remontowe pomieszczeń sanitarnych w budynku szkoły
    Miejsce realizacji zamówienia:
    Szkoła Podstawowa nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie
    Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

3) Termin realizacji zamówienia:
    Do 25 sierpnia 2005r.

4) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

5) Specyfikację zamówienia można odebrać osobiście w sekretariacie szkoły w godzinach od 7.30 do 15.00.

6) W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 i spełniający warunki zawarte
    w art. 22 ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz warunki dodatkowe określone w specyfikacji.

7) Miejsce składania ofert:
    Sekretariat Szkoły Podstawowej nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie
    Termin składania:
    Do dnia 15.06.2005r. do godziny 12.00

8) Termin i miejsce otwarcia ofert:
    Data: 15.06.2005r. o godzinie 12.15
    Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie

Metryka strony

Udostępniający: BIP Szkoły Podstawowej nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Sznejder

Wprowadzający: Marek Sznejder

Data modyfikacji: 2005-05-31

Opublikował: Stanisław Polak

Data publikacji: 2005-05-31