PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. ZYGMUNTA AUGUSTA
W AUGUSTOWIE, UL. RAJGRODZKA 1, TEL. 643-28-55

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZĄTANIE
POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH

Chętni do przetargu mogą uzyskać informacje w sekretariacie szkoły.
Uprawniony do bezpośredniego kontaktowania się z oferentem jest
MAREK SZNEJDER tel. 643-28-55.
Oferty należy kierować do dnia 09.12.2004 r. godz. 10.00 w siedzibie prowadzącego.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego (sekretariat).

PUBLICZNE OTWARCIE OFERT NASTĄPI W DNIU 09.12.2004 R. GODZ. 10.30

Augustów, 24.11.2004

Przetarg został rozstrzygnięty dn. 09.12.2004r. o godz. 10.30.
Podczas posiedzenia komisji przetargowej ogłoszono wynik w siedzibie zamawiającego
- wygrało PHU "POLMOP" Serwis.

Metryka strony

Udostępniający: BIP Szkoły Podstawowej nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Sznejder

Wprowadzający: Marek Sznejder

Data modyfikacji: 2004-11-24

Opublikował: Stanisław Polak

Data publikacji: 2004-11-24