Załatwianie spraw

OSOBA UBIEGAJĄCA SIĘ O ZATRUDNIENIE W CHARAKTERZE NAUCZYCIELA POWINNA PRZEDŁOŻYĆ:- kwestionariusz osobowy + 1 zdjęcie,- dyplom ukończenia studiów wyższych,- dokument stwierdzający wymagane kwalifikacje pedagogiczne,- podanie,- życiorys,- zaświadczenie lekarskie o przydatności do zawodu,- badania do celów sanitarno-epidemiologicznych.DZIECKO DO SZKOŁY PRZYJMOWANE JEST NA PODSTAWIE:- podania o przyjęcie dziecka do szkoły,- informacji o dziecku i jego rodzicach lub prawnych opiekunach dziecka.

Metryka strony

Udostępniający: BIP Szkoły Podstawowej nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Sznejder

Wprowadzający: Marek Sznejder

Data modyfikacji: 2003-09-29

Opublikował: Stanisław Polak

Data publikacji: 2003-09-29