Załatwianie spraw

OSOBA UBIEGAJĄCA SIĘ O ZATRUDNIENIE W CHARAKTERZE NAUCZYCIELA POWINNA PRZEDŁOŻYĆ:

- kwestionariusz osobowy + 1 zdjęcie,
- dyplom ukończenia studiów wyższych,
- dokument stwierdzający wymagane kwalifikacje pedagogiczne,
- podanie,
- życiorys,
- zaświadczenie lekarskie o przydatności do zawodu,
- badania do celów sanitarno-epidemiologicznych.


DZIECKO DO SZKOŁY PRZYJMOWANE JEST NA PODSTAWIE:

- podania o przyjęcie dziecka do szkoły,
- informacji o dziecku i jego rodzicach lub prawnych opiekunach dziecka.

Metryka strony

Udostępniający: BIP Szkoły Podstawowej nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Sznejder

Wprowadzający: Marek Sznejder

Data modyfikacji: 2003-09-29

Opublikował: Stanisław Polak

Data publikacji: 2003-09-29