Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie

ul. Rajgrodzka 1
16-300 Augustów
woj. podlaskie

telefon  (087) 643-28-55
faks  (087) 643-28-55
e-mail:  admin@sp2aug.pl

Godziny pracy:
715 - 1515

Lista aktualności

  • Informacja z dnia 15.06.2005 roku

    2005-06-27 00:00:00

    Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie ogłasza, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
    wykonanie robót remontowych pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej nr 2 wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy:
    FIRMA BUDOWLANA "DARDOM"
    Dariusz Żakiewicz
    16-300 Augustów, ul. Prądzyńskiego 30

  • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości nieprzekraczającej 60 000 euro

    2005-05-31 00:00:00

    1) Zamawiający:
        Szkoła Podstawowa nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie
        16-300 Augustów, woj. podlaskie
        ul. Rajgrodzka 1
        tel./fax: 087 643 28 55


    2) Ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia publicznego:
        Prace remontowe pomieszczeń sanitarnych w budynku szkoły
        Miejsce realizacji zamówienia:
        Szkoła Podstawowa nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie
        Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

    3) Termin realizacji zamówienia:
        Do 25 sierpnia 2005r.

    4) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

    5) Specyfikację zamówienia można odebrać osobiście w sekretariacie szkoły w godzinach od 7.30 do 15.00.

    6) W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 i spełniający warunki zawarte
        w art. 22 ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz warunki dodatkowe określone w specyfikacji.

    7) Miejsce składania ofert:
        Sekretariat Szkoły Podstawowej nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie
        Termin składania:
        Do dnia 15.06.2005r. do godziny 12.00

    8) Termin i miejsce otwarcia ofert:
        Data: 15.06.2005r. o godzinie 12.15
        Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie

  • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości nieprzekraczającej 60 000 euro

    2005-05-31 00:00:00

    1) Zamawiający:
        Szkoła Podstawowa nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie
        16-300 Augustów, woj. podlaskie
        ul. Rajgrodzka 1
        tel./fax: 087 643 28 55


    2) Ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia publicznego:
        Prace remontowe pomieszczeń sanitarnych w budynku szkoły
        Miejsce realizacji zamówienia:
        Szkoła Podstawowa nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie
        Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

    3) Termin realizacji zamówienia:
        Do 25 sierpnia 2005r.

    4) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

    5) Specyfikację zamówienia można odebrać osobiście w sekretariacie szkoły w godzinach od 7.30 do 15.00.

    6) W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 i spełniający warunki zawarte
        w art. 22 ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz warunki dodatkowe określone w specyfikacji.

    7) Miejsce składania ofert:
        Sekretariat Szkoły Podstawowej nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie
        Termin składania:
        Do dnia 15.06.2005r. do godziny 12.00

    8) Termin i miejsce otwarcia ofert:
        Data: 15.06.2005r. o godzinie 12.15
        Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie

  • PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH

    2004-11-24 00:00:00

    DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. ZYGMUNTA AUGUSTA
    W AUGUSTOWIE, UL. RAJGRODZKA 1, TEL. 643-28-55

    OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZĄTANIE
    POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH

    Chętni do przetargu mogą uzyskać informacje w sekretariacie szkoły.
    Uprawniony do bezpośredniego kontaktowania się z oferentem jest
    MAREK SZNEJDER tel. 643-28-55.
    Oferty należy kierować do dnia 09.12.2004 r. godz. 10.00 w siedzibie prowadzącego.
    Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego (sekretariat).

    PUBLICZNE OTWARCIE OFERT NASTĄPI W DNIU 09.12.2004 R. GODZ. 10.30

    Augustów, 24.11.2004

    Przetarg został rozstrzygnięty dn. 09.12.2004r. o godz. 10.30.
    Podczas posiedzenia komisji przetargowej ogłoszono wynik w siedzibie zamawiającego
    - wygrało PHU "POLMOP" Serwis.

  • Organy szkoły

    2003-09-29 00:00:00

    Organami szkoły są:
    1. Dyrektor Szkoły - /oświadczenie majątkowe w załączniku/
    2. Rada Pedagogiczna
    3. Rada Rodziców
    4. Samorząd Uczniowski

    Szczegółowe informacje znajdują się w danych ogólnych w statucie szkoły.

Metryka strony

Udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Zygmunta Augusta

Wytwarzający/odpowiadający: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Zygmunta Augusta

Data wytworzenia: 2017-01-09

Wprowadzający: Stanisław Polak

Modyfikujący: Stanisław Polak

Data modyfikacji: 2018-02-07

Opublikował: Stanisław Polak

Data publikacji: 2017-01-09